Kuidas mõjutab uus EL andmekaitseseadus Sinu ettevõtte e-maili turundust?

Ülevaate annab Finants ja Marketing OÜ turundusjuht Kaire Tammer, 
Kaire turundusjuht turundusteenusest
​Euroopa Liidu uus andmekaitse seadus võeti vastu aastal 2016. Kehtima hakkab seadus 2018. aasta mai kuu lõpus. Ettevõtjatele anti kaks aastat, et seadusega tutvuda ja teha vajalikud muudatused. Markantsemad muutused seaduses puudutavad trahve. Andmekaitse seaduse rikkumisel võib ettevõte saada trahvi 20 miljonit eurot või 4% käibest – olenevalt kumb number on suurem. See tähendab, et isikuandmetega seonduvat andmetöötlust tuleb teha äärmiselt hoolikalt ja põhjalikult ja see tõstab halduskoormust. Uuenduslik on ka õigus olla n-ö unustatud ning alaealiste andmete töötlemisel on vaja vanema nõusolekut.

Uue andmekaitseseadusega peavad arvestama ka kõik, kes koguvad EL kodanike e-maile või kavatsevad EL kodanikele e-maile saata. Saatja asukoht pole oluline.

Inimest tuleb uue seaduse kohaselt teavitada, et tema e-maili kavatsetakse kasutada turunduslikel eesmärkidel. Kui enne uut seadust võis e-maile koguda näiteks mõne võidumänguga („sisesta siia e-mail ja võida!“), siis uue seaduse järgi pole selline tegevus enam legaalne. E-maile võib endiselt koguda, kuid iga e-maili tuleb teavitada, et talle kavatsetakse saata edaspidi reklaami ja ainult nõusoleku puhul tohib nii ka talitada. E-maile, mille omanikud nõusolekut ei anna, enam turunduslikel eesmärkidel kasutada ei tohi.

Lisaks nõusolekute kogumisele peavad ettevõtted edaspidi ka saadud nõusolekuid säilitama. See tähendab, et iga e-maili kasutamiseks antud luba peab olema dokumenteeritud ja vajadusel leitav.

Uus seadus rakendub ka juba kogutud andmebaasidele. See tähendab, et juba olemasolevate e-maili listide puhul tuleb kõigilt listis olevatelt aadressidelt küsida luba ja kui see on saadud, siis tuleb luba ka säilitada.

Millised valikud e-maili turundajatel on?

A) Loobuda e-mailindusest Euroopas. Seda teed lähevad ilmselt väga vähesed, kuna EL on maailma mõistes liiga suur, rikas ja oluline turg, et selle tarbijatest ja ühest olulisemast kanalist lihtsalt loobutaks.

B) E-maile kogutakse ja saadetakse laiali edaspidi eri maailma paikadest erinevatel meetoditel. EL liikmed peaksid e-maili loovutamisel automaatselt täitma uuest seadusest tuleneva blanketi ehk andma ettevõttele kõik nõutud õigused. Selle lähenemise miinus seisneb selles, et kahe süsteemi ülalpidamine muutub liialt keeruliseks ja kulukaks.

C) Kogu list viiakse EL seadusega kooskõlla ja ka muu maailma e-maile koheldakse samal printsiibil. See tähendab, et tulevikus ei pea tegema keerulisi eristusi ja muretsema suure trahvi pärast. Suures plaanis parandab see ettevõtte listi kvaliteeti, sest sinna kuuluvad inimesed, kes on ka sinu saadetud sisust päriselt huvitatud. EL sellekohane seadus saab olema tõenäoliselt maailma karmim. See tähendab, et kui seda rakendada, võid olla suhteliselt kindel, et ettevõte ei riku reegleid ka mujal maailmas.
allikas: https://litmus.com/