Raamatupidamisteenuste juht Tiina

Mida peaks raamatupidamisteenust vajav ettevõtte teadma?

Vastab staažikas raamatupidaja Tiina Tammer
Tiina

*Kuidas sulle tundub, millal peaks ettevõtja raamatupidaja võtma?

Kohe, kui ettevõte on loodud, tasuks alustada konsulteerimistega. Raamatupidajat kohe võtma ei pea, aga kindlasti tuleks üldpilt endale selgeks teha. Alguses on mahud väikesed, teoreetiliselt võib algusperioodil raamatupidamist ise ka teha, kui on oskusi. Üldiselt siiski inimesed ei tea kõiki maksunüansse ja pärast on jama rohkem. Tasuks usaldada professionaale.

*Mida raamatupidaja ettevõtjale pakkuda suudab?

Raamatupidaja ei tea automaatselt, mis ettevõtja jaoks oluline on. Koos annab koostada plaani ja teha selgeks, mis on mõlema jaoks oluline nii täna kui ka tulevikus.
Raamatupidaja aitab riske ja muid ohte ette näha. Näiteks laienemise puhul aitab raamatupidaja mõista teiste riikide maksuseadusi, välismaal tegutsema hakates on maksuseadustega kerge plindrisse sattuda.
Ja muidugi muutuvad seadused pidevalt. Kui inimene pole valdkonna spetsialist ja ei tegele raamatupidamisega igapäevaselt, siis ta ei suuda ennast kõige sellega kursis hoida. Raamatupidaja aga on professionaal ja ta peab kursis olema. Asjalik raamatupidaja vähendab riske ja laseb ettevõttel kasutada maksimaalselt maksusoodustusi.
Samuti tagab raamatupidaja selle, et ettevõttel on pidev ülevaade rahalisest olukorrast. Sellisel juhul on alati ette teada, kas midagi peab koomale tõmbama või kas kuhugi on võimalust parasjagu investeerida.

*Mida raamatupidaja ettevõttes muudab?

Ma arvan, et raamatupidaja roll pole midagi tingimata muuta. Otsuseid langetab juht. Aga raamatupidaja saab anda nõu, kuidas on mingeid asju mõistlikum teha.
Raamatupidaja peaks leidma programme ja uudseid lahendusi. See parandab tööefektiivsust ja töökorraldust.

Kuidas sulle tundub, millised on enimlevinud vead, mida ettevõtted raamatupidamisega seoses teevad?

Tihti ei taibata, et kõik dokumendid, kus on sees raha number, et need tuleks saata ka raamatupidajale. Raamatupidajat ei huvita isiklikult kulud ja tulud, vaid raamatupidaja küsib infot, sest tal on seda tööks vaja. Kui tekib infosulg, siis on probleemid kerged tekkima.

Kui inimene teeb ise raamatupidamist, siis ta ei tea, milliseid kulusid kajastada. Kui kajastatakse valed kulud, siis võib hiljem selguda, et ka maksud pole õigel ajal tasutud. Siis tuleb nende pealt ka intresse tasuda.

*Millised on ettevõtjate põhiprobleemid seoses raamatupidamisega?

Midagi pole parata, aga esineb ka ebaausaid raamatupidajaid, kes rikastuvad firma arvelt. Alati ei saa olla kindel, kas inimest saab usaldada. Tihedamini esineb selliseid raamatupidajaid, kes ei vaata n-ö dokumenti sisse, ei süvene, ei leia üles anomaaliaid. Nemad rahulduvad ainult sellega, et numbrid klapivad, aga nad ei mõtle kaasa ega näe riske.

*Mida peaks raamatupidamisteenust otsiv ja palkav ettevõtte teadma? Mis teda ees ootab?

Minu arvates ei piisa ainult sellest, et paberid visatakse üle laua ja mingit lisainfot ei anta. Tihti tuleb raamatupidajal puudu lisadokumentidest. Ja see tuleks kokku leppida koostöö alguses, et kes teeb aruanded ja kes selgitab ära millega kulud on seotud. Tuleb olla valmis pakkuma lisainformatsiooni. Ettevõtja võiks raamatupidajat võtta kui partnerit, mitte kedagi, kes on loodud juhatajat tüütama.
Samuti tuleks kokku leppida dokumentide käive. Kui tihti kohtutakse, millal antakse üle dokumendid ja muud taolist. Mida paremini on dokumendid ettevalmistatud, seda kiiremini tuleb ka tulemus raamatupidaja poolt. Enne koostööd tuleb põhjalikult ootused ja lootused läbi rääkida, et üksteist piisavalt mõistetaks. Siis on koostöö viljakas ja ladus.