Tööandja brändingukanalid-õnnelikud inimesed ja läbimõeldud sõnum on tööandja brändi nurgakivid

FMD meeskonnaüritus Niitväljal- naudime sporti ja seltskonda
Tööandjatena soovime enda meeskonda inimesi, kes on motiveeritud ja valmis pikaaegseks koostööks. Suurepärastest spetsialistidest on alati puudus, kuid hästi läbi mõeldud ja strateegiliselt ellu viidud tööandja bränding võib aidata tööturul eristuda.
Tööandja brändingu mõte on olla tööandjana atraktiivsem kui teised samadele töötajatele konkureerivad ettevõtted. See on väärtuspakkumine, milles segunevad organisatsioonikultuur, juhtimiskvaliteet, paindlikud töövõimalused, konkurentsivõimeline töötasu, arenguvõimalused ja palju muud. Tööandja bränd eksisteerib juba hetkest, kui ettevõte on palganud esimesed töötajad.
Enne tööandja brändinguga alustamist tuleb hästi läbi mõelda, mis on ettevõtte väärtuspakkumine ja mille eest ettevõte seisab, ning kes on põhilised sihtgrupid, keda soovitakse kõnetada.
Kõige olulisem on enda jaoks teadvustada, et ettevõtte brändi loomine algab seestpoolt väljapoole

​Kaunis kujundus ja ägedad videod ning nende levitamine sotsiaalmeedias on maha visatud raha, kui ettevõte pole esmalt panustanud tugeva organisatsioonikultuuri loomisse ja inimeste rahulollu.
Ettevõtte kultuuri ei saa teeselda. Kui organisatsioonikultuur ja väärtuspakkumine ei vasta värvatavate ootustele, saab uus töötaja kiiresti aru talle loodud illusioonist.

​Millistes kanalites pildil olla?

Tööandja bränding hakkab vilja kandma peale pikaajalist, järjepidevat ja läbimõeldud tegevust.
Nagu turunduses laiemalt, tasuks ka tööandja brändist rääkimisel valida vaid need kanalid, kuhu jõuate järjepidevalt panustada.
Olenemata kanalite valikust, on sisu ja selle kvaliteet see, mis loeb.
Mõelge välja, millega teie ettevõte oma sektoris võiks eristuda. Mille eest teie ettevõte võiks seista?
Kui te olete organisatsioonikultuuri teadlikult ja järjepidevalt panustanud, olete tööandja brändi loomisest ja levikust tinglikult 2/3 ära teinud.
Enne välistele kanalitele panustamist tuleks fookusesse võtta ettevõttesisene suhtlus.

Ettevõttesisene suhtlus

• Andke töötajatel võimalus anda tagasisidet. Uurige, milline on ettevõtte kuvand praeguste ja endiste töötajate seas, sest praeguses avatud inforuumis uurivad kandidaadid, milline on elu ettevõttes tegelikult.
• Kaasake neid brändi (sisu) loomisse ja levikusse.

Koduleht
Kodulehel võiks olla värbamisele pühendatud alamleht, mis on hea koht ettevõtte väärtuspakkumisest rääkimiseks: mida ettevõte väärtustab, millesse panustab, milliseid tiitleid omab ja millised on vabad ametikohad. 

Kus brändi sõnumeid levitada?

Nagu eelpool mainitud, panustage kanalitesse, mida kasutab potentsiaalne sihtgrupp ja kuhu te sisu luua suudate.

Instagram:  Instagram on hea platvorm, et jagada toredaid hetki tööelust ja inimestest, kes on ettevõtte toodete ja teenuste taga.

Facebook: Facebook aitab tõsta teie ettevõtte tuntust ja kandideerijate teadlikkust. Sisu võiks olla huvitav, hariv ja kasulik.
Laske töötajatel jagada näiteks ürituste emotsioone ja töökuulutusi.

Linkedin: Tööalane võrgustik professionaalidele. Jagatakse pigem tööalast sisu. Hea keskkond spetsialistide värbamiseks, sh rahvusvaheliseks värbamiseks.

Youtube: videosisu jagamiseks. Video on ka Eestis saanud üha atraktiivsemaks turundusmeetmeks. Inimesed tahavad sisust saada kiire ja interaktiivse ülevaate ning võrreldes tekstiga võimaldavad video ja pilt seda palju väiksema vaevaga.
Videol peaks olema ka eesmärk. Seosetu sisu edasi andmisest pole kasu.

Trükimeedia, raadio, televisioon, podcast’id, valdkonna üritused: Need kanalid on hea tugi sotsiaalmeediakanalitele ning hea võimalus, kus ühildada ettevõtte bränd ja juhi persoonibränd, sest spetsialistid valivad ettevõtet sageli ka juhi järgi. Juhi arvamusliidri positsioon oma valdkonnas tugevdab kindlasti ka tööandja brändi.

Mainekonkursid
Mainekonkursid annavad kandideerijale teatud kindluse, et töötaja rahuloluga on eesmärgipäraselt tegeletud. Kui ettevõttes on paika pandud fookus, millist sisu ja sõnumit tööandja brändinguga edastama hakatakse, siis tasub püüelda ka alljärgnevate tiitlite poole.

  • Peresõbralik tööandja.
  • Ihaldusväärseim tööandja.
  • Unistuste tööandja.
  • Keskkonnasõbralik ettevõte.

Kokkuvõtteks
Tuleb meeles pidada, et nii meie praegused kui ka endised töötajad on meie brändisaadikud ja soovitajad uutele huvilistele. Teie kohta leviv positiivne tagasiside võib teha teie eest kogu turunduse, aga samas võib rahulolematu töötaja arvamusavaldus teha nähtud vaeva olematuks. Ettevõtte sisekliimat ei saa teeselda, bränding algab ettevõtte seest ja kui töökeskkond on kehv, siis ei kompenseeri seda ka töökuulutuste äge disain. Ehk pikas perspektiivis on edukad need, kes on ka sisult parimad tööandjad, mitte ainult ei näi seda.

 Artikkel ilmus täismahus 26.märtsil Äripäeva Personaliuudistes ning Äripäeva teabevaras.
https://www.personaliuudised.ee/uudised/2021/03/25/millised-on-parimad-tooandja-brandingu-kanalid