Aita luua võrdseid võimalusi!

Oleme oma meeskonnaga  veel üsna väikesed, et maailma muuta, aga kasvanud piisavalt suureks, et proovida väikestele muutustele kaasa aidata.
Kui järgnev temaatika Sind veidigi kõnetab, aita ka omalt poolt kaasa nägemispuudega inimeste tegevuskeskuse renoveerimisprojektile.
Meie tiim toetab neid vabatahtlikena, et sõnum laiema üldsuseni viia.
Üksi jõuab vähe, aga koos suudab palju!

pimedate hing

Põhja-Eesti Pimedate Ühing on Eestis üks suuremaid ning aktiivseimaid nägemispuudega inimesi koondav organisatsioon, mis seisab hea ja arendab nägemispuudega inimeste rehabilitatsiooni ja tööhõivet,  toetades seeläbi:
• nende igapäevatoimetulekut,
• töövõimalusi,
• naasmist avatud tööturule,
• hariduse omandamist,
• vaba aja veetmist
• täisväärtusliku liikmena lõimumist ühiskond.

Põhja-Eesti Pimedate Ühingusse (PPÜ) kuulub ligi 450 nägemispuudega inimest.  Oma tegevusega puudutavad nad kaudselt tuhandeid inimesi, sest pakkudes töö ja rehabilitatsioonivõimalusi, ei jää nägemispuudega inimene koduseinte vahele nukrutsema.
Põhja-Eesti Pimedate Ühing ei saa riigilt stabiilset toetust. Nad on hoidnud ennast toimivana erinevate vahenditega, sh annetused, toetusfondid, äripindade rent PPÜ-le kuuluvas majas.
Tänaseks on jõutud olukorda,  et maja, milles tegutsetakse, muutub üha ohtlikumaks. PPÜ seisab silmitsi võimalusega, et maja mitte nõuetelevastava seisukorra tõttu võidakse hoones tegevus peatada.

Miks ma soovin Põhja-Eesti Pimedate Ühingut toetada ja kutsun ka teisi organisatsioone seda tegema:

1) Eestis on puuetega inimestel endiselt keeruline tööd leida. Seetõttu peaksime ühiskonnana eriti hindama organisatsioone, mis puuetega inimeste töö leidmisele reaalselt kaasa aitavad ja ise töövõimalusi pakuvad.
2) Riigist erinevaid teenuseid taotledes põrkuvad puuetega inimesed sageli suure hulga bürokraatia taha. Organisatsioonid nagu PPÜ aitavad teenused teha lihtsamini kättesaadavamaks.
3) PPÜ- l on toimiv äriplaan, nad soovivad olla ise majandavad, mitte sõltuda tulevikus kaootilistest toetusmeetmetest. Juba täna teenitakse tulu hoone äripindadelt ning käsitöö müügist ja on olemas puudega inimestele töötamise võimalused. Hoone renoveerimine loob tulevikus iseseisvaks toimetulekuks  väga head võimalused.
4) Pimedate majas (Tondi 8A ) suures osas vabatahtlikena tegutsevad inimesed suudavad innustada neid, kes muidu jääksid koju istuma – koormaks nii iseendale, lähedastele kui ka riigi(eelarve)le.
5) Põhja-Eesti Pimedate Ühingu juhatus soovib tulevikus koondada PPÜ majja erinevad nägemispuudega inimeste organisatsioonid ning nende poolt pakutavad teenused. PPÜ majast saaks üle-eestiline nägemispuudega inimestele kohandatud tegevuskeskus, kus nägemispuudega inimesed saaksid kõik teenused ühest kohast. Samuti on sinna oodatud teised sarnased MTÜ-d.

Täpsemat infot toetusvõimaluste kohta saab lugeda siit: http://ppy.ee/est/selectedDonationProjects123/1/ 

Lisainfo:
PPÜ-le kuulub hoone aadressil Tondi 8a. Seal hoones töötab üle 40 puudega inimese ja sajad saavad erinevaid teenuseid. Hoone vajab remonti igast küljest, kuid kõige olulisem oleks saada uus katus. Selle jaoks vajabki pimedate ühing meie kõigi abi.
2011. aastal koguti Jõulutunnelis raha maja renoveerimisprojekti jaoks, mis on tänaseks koostatud.  Sellest tulenevalt algatasime raha kogumise, et renoveerimisprojekt etapiviisiliselt ellu viia.
Kuna kogusumma on üsna suur, proovime kaasata erinevaid fonde ning erarahastust.
Väliskeskkonnas iseseisev liikumine on nägemispuudega inimestele väga suur probleem. Seetõttu on ülitähtis, et nad saaksid võimalikult palju teenuseid ühest, neile hästi ligipääsetavast  ja harjumuspärasest kohast. Teenustest peab moodustuma terviklik tugisüsteem, mis toetab nii igapäevast toimetulekut, vaba aja veetmist kui ka õppimist ja töötamist.

Põhja-Eesti Pimedate Ühingut toetades näitame, et oleme valmis liikuma ühiskonna suunas, mis loob inimestele võrdsemaid võimalusi ja kus igas isikus leitakse üles tema tugevused ning aidatakse neid realiseerida.

Täpsemat infot projekti kohta saab lugeda siit: http://ppy.ee/est/selectedDonationProjects123/1/ 

Kaire Tammer
Ettevõtja