Raamatupidamisteenuse hind võib erineda kuni 3 korda

Raamatupidamisteenust on võimalik saada väga soodsalt, aga ka tunduvalt soolasema hinnaga.
Seda kinnitab ka meie uue kliendi kogemus, kes sai sama päringu peale hinnapakkumisi alates 150 € kuni 500 €-ni. Nagu näha, hinnavahe võib olla lausa mitmekordne.
Laias laastus mõjutavad raamatupidamisteenuse hinda teenusepakkuja tase, kasutajasõbralikkus, lisaväärtused ja turvalisus, millest viimane tänastes kaootilistes oludes veel eriti suurt rolli mängib.

Kuidas saada raamatupidamisteenust kõige soodsamalt?

Kõige soodsama teenuse saab kindlasti ühe-mehe/naise ettevõttelt või kelleltki, kes teeb teenust oma põhitöö kõrvalt lisaraha teenimiseks.
Oleme ka ise sellisest mudelist alguse saanud, aga täna sinna enam tagasi ei igatse. Üksiktegijana tuli puhkuste ajal arvuti kaasa võtta ning haiguspuhkust endale lubada polnud aega. Samuti sai loota vaid enda tarkusele.

Milline on raamatupidamisteenuse hind alustavale ettevõtjale?

Alustavale ettevõtjale on raamatupidamisteenus soodne ehk ca 50 €/aasta + km, juhul kui teenust vajatakse ainult aastaaruande koostamiseks. See on sageli esinev koostöö vorm juhul kui ettevõte ei ole käibemaksukohuslane, dokumentide mahud on väiksed ning puuduvad igakuised palgasaajad.

Oma kogemuse najalt küll soovitame, et alustades tuleks pisut asjatundjaga konsulteerida, et endale selgeks teha ettevõtja põhikohustused oma raamatupidamise korraldamisel ning elementaarsed maksukohustused ja -soodustused. Oleme näinud klientide peavalu, kui rohkem kui aasta möödudes peab korraga kõik dokumendid kokku koguma ja avastatakse, et paljud tšekid on kadunud või ära kulunud.
Enda püsiklientidele teeme ettevõtja baasteadmiste kohta põhjaliku tasuta koolituse.

Kui palju maksab raamatupidamisteenus väikekliendile?

Kui teie igakuised ostu- ja müügiarvete mahud jäävad 20 dokumendi piiresse, soovite ise teha Meritis müügiarveid ning tasu saajaid on 1–2, siis jääb igakuine teenustasu suurusjärk käibemaksukohuslasel ca 50 € + km piiresse.

Kui mahud on suuremad või teenust soovitakse sagedamini kui paar korda kuus, võta minuga ühendust (kaire@fmd.ee ), et arutada, milline oleks kõige kuluefektiivsem koostöö vorm ning kui palju see Sinu ettevõttele maksaks.

Tunnipõhine raamatupidamisarvestus

Kui teie ettevõtte dokumentide hulgad on väiksed ning mahud kõiguvad üles-alla, saame teenuse eest arveldada ka tunnitasu alusel: Mitmed meie väikekliendid saavad oma raamatupidamisteenuse küsimused aetud vaid 0,5 h konsultatsiooniajaga kuus.

 

Mugavus maksab, aga digilahendused hoiavad raha ja aega kokku!

Töö, mis teil silma särama ei pane, võib teil aega võtta terve tund, aga raamatupidajal vaid 15 minutit.

Mugavustest rääkides on kliendil võimalik täna suurem osa raamatupidamisega seotud toimingutest ära delegeerida ja enda kanda jätta vaid tšekkide ja arvete edastamise ning maksete kinnitaja roll.
Isegi tšekid saab täna paari näpuliigutusega kohe peale ostu nutitelefoni abil raamatupidaja poole teele panna.
Samuti on nutitelefoni olemasolul raamatupidamistarkvara teiega alati kaasas.

Raamatupidaja kanda jääb andmete sisestus, töötasu arvutus, deklaratsioonide esitamine, maksete ettevalmistamine, statistika ja ettevõtte vajadustest lähtuv aruandlus.

Igakuist või iganädalast püsiteenust vajava ettevõtte raamatupidamisteenuse hind sõltub teenuse osutamise sagedusest, dokumentide ja töötjate arvust ning osutatavate teenuste sisust.

Kuidas tagada teenuse kindel toimimine ja suurem lisandväärtus?

Kui sul on vaja veidi suuremat kindlust teenuse katkematu toimimise suhtes, võiksid vaadata, et teenuseosutja meeskonnas oleks vähemalt kaks liiget, et oleks keegi, kes haiguste ja ootamatuse käigus töö enda kanda võtab.

Meile üle tulnud kliendid on kogenud nii raamatupidaja Eestist ära kolimist, teenuse lõpetamist oma raamatupidaja poolt kui ka seda, et pidevalt peab meelde tuletama: „homme on maksude kuupäev, kus on summa“ :)?
Suurema raamatupidamisteenuse meeskonna puhul näeme ise suurt eelist selles, et on õlg-õla tunne. Alati on keegi, kellega arutada ja kelle kogemustest õppida. Samuti pole me keegi kaitstud ootamatute töökatkestuste eest ja siis on olemas kolleeg, kes saab asendada. Tänastes tingimustes on see eriti oluline.
Kliendina tasuks teenusepakkujaga kokku leppida, et kes ja kuidas tagab raamatupidamisdokumentide säilimise seaduses ette nähtud ajaperioodil ning kas ja kes teeb varukoopiaid.

Hinnad on tänu digitaliseerimisele püsinud taskukohased

Arvestades viimaste aastate inflatsiooni ja palgarallit, võib pigem öelda, et raamatupidamisteenuste hinnad on pikalt turul stabiilsed püsinud.
Appi on tulnud digitaliseerimine, mis raamatupidajate näputööd vähendab ja seetõttu ka kliendi teenindamiseks kuluvat aega aitab kokku hoida.
Suurim kokkuhoid kliendile, mida oleme ise tänu digitaliseerimisele saavutanud on ca 1300 €/kuu.

Kui soovite, et me ka teie raamatupidamise digitaliseerime ning teie laualt võimalikult palju raamatupidamisega seotud ülesandeid ära võtame, võtke minuga ühendust: kaire@fmd.ee

Kaire Tammer
Finants ja Marketing OÜ